„Moduláris felépítésű, alacsony dózisú, több célú, válságövezetekben alkalmazható, lineáris rétegfelvételi berendezés fejlesztése „  2017-1.4.1-EXPORT-2017-00007 projekt V.

 A 2020-as év a projekt záró éve volt. A fejlesztés ezen, szakasza a teszteléseket, dokumentációk elkészítését és a csomagolás kialakítását foglalta magában. A prototípus vizsgáló berendezésen saját laboratóriumunkban végeztünk teszteléseket. Ezek során, elsősorban a szerelhetőséget, a szétszerelés, az összeszerelés időigényét, az összeszerelést követő beállításokat, csatlakozásokat ellenőrizzük. Teszteltük az összeállítás tervezett egyszerűségét, egyértelműségét. Teszteltük fantomok használatával a képalkotást, a képek minőségét.

A covid járvány miatt az előzetesen felkért kórházak nem tudták vállalni a vizsgáló berendezés kihelyezett kórházi tesztelését, így a már elkészült felvételek kiértékelésére kértünk fel neves radiológus orvosokat.

Elkészültek a csomagolás tervei, gyártási dokumentációi és elkészül egy prototípus csomagolás is. A csomagolás eredeti koncepcióján, miszerint a csomagoló ládákat ólom béléssel ellátva, üresen egymáshoz csatlakoztatva, majd a vizsgáló berendezést velük körbevéve a környezet röntgensugárzással szembeni árnyékolását is biztosítják, módosítani kellett. A tervezés során az előzetes számítások azt mutatták, hogy a ládák minimálisan szükséges vastagságú ólomlemezzel, vagy azzal egyenértékű röntgensugár elnyelő képességű anyaggal való burkolása olyan extrám súlynövekedést okozna, hogy már az üres ládák négy személy általi mozgatás sem lenne lehetséges. Fentiek miatt az előzetes tervet módosítva a kezelő közvetlen védelmére paravánt terveztünk, amely három részből állítható össze és tartalmaz illeszkedő kezelő felületet is. A vizsgáló készülék katasztrófa helyszínen való felállításakor feltételezetten rendelkezésre álló térben színes műanyag oszlopok közé szerelt színes műanyag láncokkal határoljuk körbe azt a vizsgáló készüléket körülvevő területet, amibe a vizsgálat közben nem szabad tartózkodni. A röntgencsőből kilépő röntgensugár a vizsgálat helyére fókuszált (sugárrekesz használata), így csak a szórt sugárzás „elhalásához” szükséges védő távolságot kell biztosítani.

A fejlesztési folyamat zárásaként elkészült a vizsgáló szerkezet dokumentációja. A dokumentálás magában foglalja a gyártási, bemérési, szerelési, üzembe helyezési, működési, használati dokumentációkat. Az általános dokumentációk kiegészültek becsomagolási (ládázási), illetve kicsomagolási (kiládázási) utasítással. Katasztrófa körülmények között elképzelhető, hogy az írásos utasítások (szerelési utasítás) elvesznek, sérülnek, gyűrődnek, eláznak. Fentiek miatt az írásos szerelési utasítás mellett a részegységeken, a részegységek ládáján, a ládák belső falán nem kopó, nem sérülékeny jelölésrendszert, piktogramokat, fényképeket helyezünk el, hogy írásos szerelési utasítás nélkül is kis gyakorlattal a vizsgáló szerkezet összeállítható legyen.

 

Budapest, 2020. 12. 22.

„Moduláris felépítésű, alacsony dózisú, több célú, válságövezetekben alkalmazható, lineáris rétegfelvételi berendezés fejlesztése „  2017-1.4.1-EXPORT-2017-00007 projekt IV.

 A 2019-es év második felében folytatódott a részegységek elkészítése, prototípus berendezések összeállítása, tesztelése. Megtervezésre és megépítésre került a vizsgáló berendezés energiaellátó rendszere. Az energiaellátó rendszer kétszintű. Egy röntgenfelvételhez, illetve egy DTS felvétel sorozathoz szükséges energiát a röntgen generátor speciális, növelt kondenzátor telepében tároljuk, amelyet a váltakozó feszültségű energiaforrásból korlátozott árammal töltünk fel két felvétel között.  

A teljes vizsgáló berendezés energiaellátása 230V névleges effektív értékű, 50Hz-es váltakozó feszültségű betáplálásra épül. A váltakozó feszültségű energia jöhet a hálózatból, dízel áramfejlesztőtől és akkumulátoros megtáplálású hálózatpótló inverter egységből. Az energiaellátás vezérlése automatikus. Hálózati feszültség, vagy hálózati feszültséget előállító dízel áramfejlesztőtől kapott betáplálás megléte esetén a berendezés hálózatról üzemel, míg ennek hiányában az akkumulátorteleppel táplált hálózatpótló inverter egység szolgáltatja a betáplálási energiát. A két betáplálás között a váltás automatikus.

A vizsgáló szerkezet mechanikának elkészült egy olyan változata is, amelynél a csőtartó állvány, a torony, a detektor, a detektor és röntgencső együttes mozgatása alakot egy önálló egységet, a vizsgáló asztal pedig önállóan, szabadon mozgatható, pozícionálható. Ezt a módosított kivitelt alapvetően konvencionális, humán alkalmazásra, alapvetően magánpraxisokba, illetve állatgyógyászati alkalmazásra szánjuk. 

„Moduláris felépítésű, alacsony dózisú, több célú, válságövezetekben alkalmazható, lineáris rétegfelvételi berendezés fejlesztése „  2017-1.4.1-EXPORT-2017-00007 projekt III.

 A fejlesztés első évében befejeződött az elektronikai és a mechanikai tervezés, az új IGBT modulokkal kapcsolatos szimulációs számítások, valamint megtörtént a vásárolandó részegységek kiválasztása, részben beszerzése is.  

A 2019-es év első felében elkezdődtek a megtervezett áramkörök konkrét, kivitelezési munkái. Elkészültek, beültetésre kerültek és tesztelés alatt vannak a röntgen generátor új, illetve módosított áramkörei. Elkészült a vizsgáló szerkezet komplett mechanika első prototípus változata, amelynek megkezdtük a mechanikai tesztelését. A vizsgáló szerkezeten végeztünk összeállítási teszteket, egyenlőre csomagolatlan részegységekkel.  Két embernek az összeállítás nem volt több 10 percnél. Elkészült a mechanika mozgatása léptetőmotoros hajtással, motorvezérléssel. Fejlesztés és tesztelés alatt van a komplex képalkotási folyamatot, azaz a digitális detektort, a röntgen generátort és a mechanika mozgatását együttesen és szinkronban vezérlő szoftver.  Már működik a kifejlesztett, új, a röntgencső tartó kart és a digitális detektort mechanikus kényszerkapcsolattal mozgató hajtás és a röntgen generátor szinkronozott vezérlése. Folyamatban van a képalkotó, rekonstrukciós protokollok javítása, fejlesztése a képminőség további javítása érdekében. Már elkészült az első DTS felvételsorozat a komplex vizsgáló szerkezettel, fantom páciens használatával. Folyamatban van, a katasztrófa körülményekhez igazodva, a vizsgálat vezérlés további egyszerűsítése.

A fejlesztés iránt már érdeklődés mutatkozik a Magyar Honvédség részéről. Ennek fejleményeként az MH Egészségügyi Központ és az Innomed Medical Zrt. hosszú távú együttműködési szerződést írt alá 2019. 05. 27-én a katonai és katasztrófa-egészségügyi képesség fejlesztése, eszköztárának bővítése és hatékonyságának növelése érdekében. Az eszköztár része a fejlesztés alatt álló vizsgáló szerkezet is. 

„Moduláris felépítésű, alacsony dózisú, több célú, válságövezetekben alkalmazható, lineáris rétegfelvételi berendezés fejlesztése „  2017-1.4.1-EXPORT-2017-00007 projekt II.

A fejlesztés első éve, egyben a fejlesztés első szakasza, befejeződött.  Az első szakasz a tervezést, alapvetően az elektronikai és a mechanikai tervezést, szimulációs számításokat, valamint a vásárolandó részegységek kiválasztását foglalta magában.

A projekt kezdetén elkészült a vizsgáló berendezés és a fejlesztési folyamat komplex rendszerterve, amelyben meghatároztuk a párhuzamosan végezhető fejlesztési folyamatokat és az egyes párhuzamosan elvégezhető fejlesztések csatlakozási, ellenőrzési pontjait.

Alapvetően szimulációval vizsgáltuk az új szilícium-karbid alapú, csökkentett veszteségű, nagyteljesítményű IGBT modulok alkalmazhatóságát a röntgen generátor teljesítmény fokozatában, különös tekintettel a kapcsolási frekvencia és a röntgen impulzus felfutási meredekségének növelési lehetőségeire. Az eredményeket alkalmazva elkészült a röntgen generátor teljesen áttervezett, új teljesítmény fokozata.

Elkészült a vizsgáló berendezés mechanikai, elektromechanikai tervdokumentációja. Elkészültek a mechanikai vázszerkezet bontható, önálló részegységeinek a mechanikai tervei, rajzai.

A vizsgáló szerkezet öt önálló részegységre bontható, amelyek súlya egyenként 35-70 kg közötti.  A szerkezet összsúlya kb. 200kg. A vizsgáló szerkezetet kicsomagolás után, két ember, szerszám nélkül, kb. 10 perc alatt össze tudja állítani.  DTS felvétel és természetesen hagyományos röntgen felvétel, illetve röntgen átvilágítás is az asztal hossztengelye mentén bárhol készíthető.

Budapest, 2019. 01. 10.

 

„Moduláris felépítésű, alacsony dózisú, több célú, válságövezetekben alkalmazható, lineáris rétegfelvételi berendezés fejlesztése „  2017-1.4.1-EXPORT-2017-00007 projekt I.

 

Új fejlesztési projekt az Innomed Medical Zrt-nél

 

Az Innomed Medical Zrt az alacsony dózisú lineáris rétegfelvételi (CT) berendezésének továbbfejlesztését valósítja meg az NKFI alap által támogatott „Moduláris felépítésű, alacsony dózisú, több célú, válságövezetekben alkalmazható, lineáris rétegfelvételi berendezés fejlesztése „  2017-1.4.1-EXPORT-2017-00007 projekt keretében. A fejlesztés eredményeként olyan alapvetően kis súlyú, két-négy ember által mozgatható részekre bontható, a helyszínen gyorsan és egyszerűen összeállítható, könnyen kezelhető, kis röntgendózissal működő vizsgáló berendezés valósul meg, amellyel rétegfelvételek készíthetők az emberi test belső részeiről, válságövezetekben, katasztrófa körülmények között is.

A kis súlyú, részekre bontható, vizsgáló berendezés megvalósításához számos feladatott kell egyidejűleg, egymással összefüggésben megoldani, hogy létrejöjjön az összetett, komplett rendszer. Minden fejlesztési részfeladat alapja a kis súly, sokoldalú felhasználhatóság, részekre bonthatóság, könnyű összeállíthatóság, egyszerű kezelhetőség, szállíthatóság, minimális beállítási, kalibrálási igény, alacsony energiaigény, kevésbé sérülékeny kivitel és nem utolsó sorban orvosi diagnosztikára alkalmas képminőség. A komplex fejlesztés magában foglalja a röntgen generátor továbbfejlesztését.

Alapvető cél a kisebb súly, a nagyobb működési frekvencia, meredekebb feszültségfelfutás, rövidebb expozíciós idő elérése. A projekt egyik legkomplexebb feladata a mechanika kialakítása. A drasztikus súlycsökkentés mellett, fontos a célszerű elemekre bonthatóság, egyszerű összeszerelhetőség, az összeállítás után a lehető legkevesebb beállítási, kalibrálási igény. Harmadik fontos terület a berendezés energia ellátásának kialakítása (hálózati, dízel áramfejlesztős, akkumulátoros kivitel). Negyedik kutatási, fejlesztési terület a berendezés vezérlésének, kezelésének egyszerűsítése, a fix rögzítésű digitális detektor miatt a lineáris CT-s rekonstrukciós protokoll módosítása, továbbfejlesztése.   

A megvalósítandó készülékkel a lineáris CT rétegfelvételek mellett minden olyan vizsgálat is elvégezhető lesz, amelyek hagyományos röntgen berendezéssel készülnek, mint például mellkasi, hasi, végtagi felvétel, idegentest keresés, csontrendszer vizsgálata. A berendezéssel digitális röntgen átvilágítást is lehet majd végezni. Fentiekből láthatóan a részegységekből összeállítható, digitális, lineáris rétegfelvételi berendezés új, több célúan (rétegfelvétel, röntgen felvételkészítés, átvilágítás) használható diagnosztikai berendezés lesz, ami katasztrófa körülmények között különösen nagy előny. A fejlesztés 2018 elején indult és a tervek szerint 2020. június végére fejeződik be. A 794 milliós költségű fejlesztést az NKFI alap közel 488 millió forinttal támogatja.

Jelenleg a vizsgáló berendezés röntgen generátorának a fejlesztése, valamint a páciens asztal és a vizsgáló szerkezet mechanikai tervezése folyik. Vizsgáljuk szimulációval és teszt mérésékkel az új, szilícium-karbid alapú teljesítmény félvezetők alkalmazhatóságát a röntgen generátor teljesítmény fokozatában. Vizsgáljuk a kapcsolási frekvencia növelési lehetőségét és lehetséges mértékét. Ezzel összhangban foglalkozunk a nagyfeszültségű egység korszerűsítésével, a nagyfeszültségű tekercsek újszerű kialakításával.

Budapest, 2018. 07. 31.

 

Az újraélesztés hatékonyságát növelő klinikai defibrillátor fejlesztése

KFI_16-2016-0178

1.

Egy keringésmegállás leggyakoribb és legvalószínűbb oka általában szív eredetű. Ilyenkor, a keringésmegállástól néhány percig még megfelelő a szervezet oxigén ellátottsága. Emiatt fontos, hogy minél hamarabb elkezdődjön a mellkaskompresszió, amivel  elősegítjük a szervezet oxigén ellátását. A Magyar Resuscitatios ajánlás szerinti kórházi újraélesztések során a mellkaskompressziók gyakran nem elég hatékonyak, még a rövid idejű megszakítások is ronthatják a beteg túlélését. Ezért az újraélesztés során alkalmazott jó minőségű mellkaskompresszió a túlélés egyik legfontosabb eleme.

A mellkaskompressziót felnőttek esetében körülbelül 5 cm, legfeljebb 6 cm mélységben, 100-120/perces frekvenciával kell elvégezni. Gyermekek esetén ez körülbelül 4 cm, legfeljebb 5 cm lehet. Minden mellkasnyomás után hagyni kell a mellkast teljesen felemelkedni. A legfrissebb Európai Resuscitatios Társaság által kiadott újraélesztési ajánlás alapján törekedni kell arra, hogy a mellkaskompressziót a lehető legrövidebb időre szakítsuk meg. Az ajánlás szerint a szünet mértéke nem lehet nagyobb, mint 5 másodperc. Ez szükségessé teszi az életveszélyes ritmuszavar detektálásának újratervezését, hogy minél előbb jelezze a felhasználó felé a kamrai fibrillációt, illetve a veszélyes tachicardiát, továbbá képes legyen a mellkaskompreszió folyamán is az analízis elvégzésére. Az algoritmus támogatja az asszisztensi és a szakorvosi használatot is. Az AED üzemmódban hangutasításokkal segíti az újraélesztést az új ajánlásnak megfelelő protokoll szerint. Illetve, szakorvosi használat esetén, az algoritmus háttérben történő folyamatos futtatásával megerősítheti az orvos döntését.

A kapnográfia használata az újraélesztés minőségének megítélésében segít. Használatával valósidejű EtCO2  monitorozásra lesz lehetőség. Az alacsony EtCO2 érték jelzi, hogy az alkalmazott mellkaskompresszió alacsony perctérfogatot eredményez. A folyamatos mellkaskompressziók alatti EtCO2 értékének emelkedése a keringés visszatérését jelezheti. A kapnográf  használata során szükséges átgondolni és optimális megoldást kialakítani a kapnográf pácienshez történő mechanikai csatlakoztatásához, hogy a mérést és a lélegeztetést egy időben egymás akadályoztatása nélkül meg lehessen oldani.

A projekt célja, egy olyan klinikai defibrillátor kifejlesztése, mely az újra élesztés során képes folyamatosan ellenőrizni a mellkaskompresszió helyességét és azt visszajelzi az újraélesztő személy felé. A készülék képes detektálni a kompresszió során bekövetkezett mellkas elmozdulást, ezáltal jelezheti a felhasználó felé, hogy a kézzel kifejtett nyomás esetleg nem megfelelő, így a paciens oxigén ellátottsága sem elégséges, a túlélési esélye romlik. A készülék képes a kompresszió ütemét is ellenőrizni és azt szintén visszajelezni a felhasználó felé. Figyelemmel kíséri a kompressziós arányt (chest compression fraction) valamint képes riasztani, ha az arány 60% alá csökkenne, illetve ha túl hosszú szünet következne be. A Célunk továbbá, hogy a defibrillátor az összes tartozékával és szolgáltatásával együtt
egy kompakt készülék legyen, mellyel a paciensre történő installálás gyorsabbá és könnyebbé váljon.

Budapest, 2016.12.05.

Az újraélesztés hatékonyságát növelő klinikai defibrillátor fejlesztése

KFI_16-2016-0178

2.

„Az újraélesztés hatékonyságát növelő klinikai defibrillátor fejlesztése” elnevezésű KFI_16-2016-0178 pályázati projekt első éves előrehaladása a preklinikai állatmodell-teszt részfeladat kivételével a tervezetnek megfelelően történt.

Mivel a piacon található CPR feedback modulokat használó defibrillátor gyártók megoldásainak mindegyike szabadalom alatt áll, ezért a szakasz egyik fontosabb feladata a piacon található rendszerek elemzése, szakirodalom kutatás, orvos szakmai tapasztalatok gyűjtése és a műszaki megoldások értékelése. Eredményeképpen elkészült egy új CPR visszajelző eszköz prototípusa, mellyel a következő munkafolyamatban el lehet kezdeni az állatmodell-teszteket, majd a klinikai vizsgálatokat. Az eszköz képes az újraélesztés kulcsfontosságú  paramétereit nagy pontossággal mérni és továbbítani. Így a felhasználó, a visszajelzés alapján, módosíthatja a mellkasnyomás mélységét, frekvenciáját, növelve a keringésfenntartás hatékonyságát. Az eszközhöz elkészült egy számítógépen futó szoftver, mely támogatja a további vizsgálatokat. A programban az algoritmus működéséhez szükséges kezdeti paramétereket lehet hangolni, a vizsgálatok folyamán kijelzi az összes mért és számolt paramétert. Grafikusan megjeleníti a nyomás görbét és az újraélesztést  végző személy felé közölt utasításokat.

Az újraélesztéskor során a mellkas mozgáskor bekövetkező EKG jeltorzulások miatt a kamrai fibrillációt és veszélyes tachicardiát felismerő algoritmusok nem működnek megfelelően. A pályázatnak e szakaszában átnéztük a szakirodalmat, hogy milyen megoldásokat próbáltak már ki a detektálás javítására. Átnéztük a szabadalmakat és csak egy olyan megoldást találtunk melyben hasonlóan a mi céljainkhoz egyszerre végzik a mellkas kompressziót és a jel analízist. Az elemzések eredményeképpen megterveztünk egy új elven működő detektort. Végül az elkészült algoritmust adatbázisokban található EKG jelekre teszteltük és értékeltük. Az algoritmusteszteléshez az adatbázisokban sajnos csak olyan jeleket találtunk, melyek nem tartalmazták a mellkasnyomás miatti zajokat. Egyelőre ezeket a zajokat mesterségesen kevertük a valós EKG jelekhez és ezeken teszteltük az algoritmusunkat. Közben egy EKG készüléket képessé tettünk arra, hogy igazi újraélesztések során tudjunk vele jeleket gyűjteni a klinikai vizsgálatok során, melyek a teszteléshez szükséges adatbázist fogják képezni. Az algoritmus futtatásához elkészült egy PC-s támogató szoftver is, mely segítségével egyszerűen lehet paraméterezni a detektáló algoritmust és a kapott  eredményeket is könnyen lehet elemezni a következő fázisban.

A prototípus tervezését azzal kezdtük, hogy elemeztük a jelenleg piacon kapható hasonló klinikai defibrillátorok jellemzőit. Megvizsgáltuk, hogy melyek azok a paraméterek, melyek a készüléket
versenyképessé teszik majd a piacon. Figyelembe vettük az orvosi direktívában és a defibrillátorokra vonatkozó szabványokban szereplő előírásokat. Az így összegyűlt adatok alapján kezdtük meg az új prototípus készülék specifikálását és ez alapján kezdtük meg a készülék tervezését. A készülék felhasználói felületét és a használhatóságát befolyásoló tényezőit felhasználókkal, orvosokkal való konzultációk során alakítottuk ki. A cél, a vészhelyzet során is könnyen és egyértelműen használható készülék kialakítása volt. A készülék méreteit sikerült jelentősen csökkenteni. Az elkészült prototípus készüléket a következő fázis során újra értékeljük az orvosokkal, hogy tényleg beválnak-e az újítások. A készülék elektronikai tervezésekor a legmodernebb megoldásokat alkalmazzuk, melyek biztosítják a készülék üzembiztos működését. Az Innomed Medical Zrt már több defibrillátor fejlesztést hajtott végre, ezekhez képest az új megoldások alkalmazásával jelentős önköltségcsökkentést szeretnénk elérni az új készülékkel.

Az elkészült CPR visszajelző eszköz prototípusával és a fibrilláció detektor algoritmussal tervezzük a preklinikai állatmodell-teszteket végrehajtani. A teszt kidolgozása elkészült, de sajnos a teszteket el kellett halasztani, mivel a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika állatkísérleti laborját átépítik. Így a preklinikai állatmodell-teszt részfeladat a következő fázisban fog befejeződni.

Budapest, 2017. 12. 04.

A Sajtóközlemény letöltése

Az újraélesztés hatékonyságát növelő klinikai defibrillátor fejlesztése

KFI_16-2016-0178

3.

„Az újraélesztés hatékonyságát növelő klinikai defibrillátor fejlesztése” elnevezésű KFI_16-2016-0178 pályázati projekt második éves előrehaladása a tervezetnek megfelelően történt.

Az adott időszakban elvégeztük az előző időszakból elmaradt állatmodell-tesztet a Városmajori Szív- és Érsebészeti klinikán, mely során egyrészt az új prototípus CPR modult teszteltük sikeresen, másrészt az általunk létrehozott algoritmust validáltuk, mellyel mellkaskompresszió során mért EKG jelből tudjuk kiszűrni a zajokat. Az eredmények alapján módosított hardverrel és algoritmussal elvégeztük a klinikai vizsgálatokat is.

Az elkészült modul segítségével az újraélesztés során a mellkaskompresszió helyessége az új, saját algoritmussal és eszközzel folyamatosan ellenőrizhető és visszajelezhető a felhasználó felé, mellyel az újraélesztés hatékonysága, minőségi mellkaskompresszió kivitelezése jelentősen növelhető. A visszajelzés az ERC (Európai Resuscitatios Társaság) 2015-s újraélesztési ajánlásnak megfelelően hang és szöveges információként tájékoztatja a felhasználót a kompresszió mélységéről, frekvenciájáról. Figyelembe veszi a kompressziós arányt és riasztást ad, ha az arány 60% alá csökkenne, illetve túl hosszú szünet következne be.

Az életveszélyes ritmust felismerő algoritmus képes a mellkas mozgás okozta jeltorzulás felismerésére, az értékes információ kiszűrésére, az artefactok eltávolítására és a VF/pnVT detektálás gyorsítására, továbbá a megbízhatóságának növelésére. A legfrissebb Európai Resuscitatios Tanács által kiadott újraélesztési ajánlás alapján törekedünk arra, hogy a mellkaskompressziót csak a lehető legrövidebb időre szakítsuk meg, pl. ritmuszavar-analízis ill. keringés ellenőrzés céljából. Ezzel a szabadalmaztatott eljárással megerősíthető az orvos illetve a szakszemélyzet által hozott döntések.

A kapnográfia használata valósidejű kilélegzett széndioxid (EtCO2) monitorozást tesz lehetővé, mely az élettani, vagy károsodott gázcserét biztosan jól jelzi, az ETCO2 folyamatos monitorozása az újraélesztés alatt a keringésfenntartás minőségének megítélésében segít. Az alacsony EtCO2 érték jelzi, hogy az alkalmazott mellkaskompresszió alacsony perctérfogatot, így szövetek számára elégtelen gázcserét eredményez. A folyamatos mellkaskompressziók alatti EtCO2 értékének emelkedése a keringés megfelelő fenntartását, adott esetben a spontán keringés visszatérését jelezheti.

Párhuzamosan elkészítettük a prototípus verzióját a klinikai defibrillátornak az előző időszak specifikációja és tervei alapján. Elkészítettük a szükséges hardver elemeket, kártyákat és a működéshez nélkülözhetetlen szoftvereket.  Elkészítettük a prototípus készülék mechanikai konstrukcióját. A mechanikai tervezés során a készülék fizikai méreteit és súlyát sikerült jelentősen csökkenteni és a készüléknek egy új formatervet készítettünk, melyet formatervezési oltalom alá helyeztünk. Az így elkészült készülék működése megfelel a kitűzött célnak, eleget tesz az ERC 2015-s ajánlásának. Továbbá a képes a kifejlesztett algoritmust futtatni, az újonnan kifejlesztett CPR modul jeleit fogadni és a felhasználó felé megjeleníteni. Ezekkel az újdonságokkal a készülék képes az újraélesztés hatékonyságát növelni.

Ebben az időszakban végeztük el az prototípus defibrillátor készülék tesztelését. A tesztelést eleinte modul, illetve kártya szinten végeztük el, majd a működő részegységeket egybeépítve a rendszerszintű teszteléseket hajtottuk végre.

Végül a fejlesztés során folyamatosan keletkezett dokumentációkat rendezve elkészítettük az orvosi eszközöknek megfelelően a termék fejlesztési és gyártási dokumentációját (Design History File), továbbá a bevizsgáláshoz illetve a piacra bocsátáshoz szükséges műszaki dokumentációját (Technical File) a terméknek.

Az adott időszak eredményei alapján egy szabadalmi oltalmat és egy formatervezési mintaoltalmat nyújtottunk be.

Budapest, 2018. 11. 30.

Az újraélesztés hatékonyságát növelő klinikai defibrillátor fejlesztése

KFI_16-2016-0178

Záró

Lezárult az „Az újraélesztés hatékonyságát növelő klinikai defibrillátor fejlesztése” elnevezésű

KFI_16-2016-0178 pályázati projekt az Innomed Medical Zrt-nél.

KFI_16-2016-0178 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” pályázati program finanszírozásában valósult meg. Az Innomed Medical Zrt. 2016-ban 298 532 350 forint támogatást nyert a program keretében. A 2018. november 30-án lezárult, 476 390 800 forintos összköltségvetésű kutatás-fejlesztési projekt műszaki újdonságtartalma és eredménye egy olyan defibrillátor készülék, melyben a defibrilláló eljárást új szoftveres eljárásokkal, jelfeldolgozó algoritmusokkal, új hardveres és mechanikai megoldásokkal egészítettünk ki, mellyel növeljük az alap- és emeltszintű újraélesztés hatékonyságát és megfelel az aktuális orvos szakmai ajánlásoknak.

Az INNOMED MEDICAL Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Zrt. 30 éve foglalkozik orvostechnikai eszközök, ezen belül diagnosztikai és terápiás villamos berendezések és szoftverek fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével. Az évek során két nagy területen, a kardiológiai és a röntgen diagnosztikában ért el kimagasló eredményeket. 1995 óta foglalkozik defibrillátorok fejlesztésével, gyártásával és kereskedelmével, illetve megrendelésre részegységek fejlesztésével. A cég kimagasló eredményeket ért el a defibrillátorok fejlesztése terén, így vált elismerté a hazai és külföldi piacokon.

Az állatmodell-tesztek és a klinikai vizsgálatok eredményei igazolják, hogy a projekt eredményeképpen létrejött defibrillátor készülék, illetve az abban alkalmazott újdonságok segítségével az újraélesztés során a mellkaskompresszió helyessége új, saját algoritmussal és eszközzel folyamatosan ellenőrizhető és visszajelezhető a felhasználó felé, mellyel az újraélesztés hatékonysága, minőségi mellkaskompresszió kivitelezése jelentősen növelhető. Az életveszélyes ritmuszavar detektálásának továbbfejlesztésével a mellkaskompresszió alatt is, a mozgási artefactokat kiszűrve, képes ritmuszavart jelezni és ezzel a szabadalmaztatott eljárással megerősítheti az orvos illetve a szakszeméyzet által hozott döntéseket. Az alkalmazott kapnográf alkalmas a keringés hiányának felismerésére, használatával az újraélesztés minősége jól monitorozható, a folyamatos mellkaskompresszió alatt jelezhető a keringés visszatérése.

A K+F projekt keretében megvalósult prototípus rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amelyek az intenzív ágymelletti monitortól a defibrillátorig és sürgősségi transzport monitorig terjedő felhasználási területekkel széles spektrumban támogassa a hatékony újraélesztést, a sürgősségi-mentési, kardiológiai beavatkozásokat és akár utógondozásokat.

A pályázati támogatás felhasználásával, a pályázatban vállalt feladatok hiánytalan megvalósításával, az orvostechnikai csúcstechnológiai szegmensben magyar cégként jelentős eredményeket sikerül elérnünk. A megvalósított CPR modul, a tovább fejlesztett VF/VT detektor és a defibrillátor készülék minőségi paraméterei minden szempontból megfelelnek a jelenlegi világszínvonalnak. Az új defibrillátor készüléktől az Innomed Zrt. jelentős gazdasági eredményeket is remél. Célja a projektben elért eredményekkel, hogy megtartsa a defibrillátorok piacán megszerzett magas pozícióját és a jelenlegi piacok mellett speciális kiegészítő funkciókkal további, laikus-újraélesztést is támogató szegmensekben is minőségi termékkel megjelenhessen.

További információ kérhető:

Lóránt Zsolt projektvezető

Telefon: 460-9242

e-mail: [email protected]

Budapest, 2019. 01. 04.

Hazai finanszírozású projektek

KMR_12-2012-0122 számú pályázat

Pályázati szerződéskötés előtt:

I. Munkaszakasz (2013. január 1-június 30.):

Projekt indítás:

Alakuló ülés:

Szimpózium 2013.06.27.

Széchenyi terv tábla:

II. Munkaszakasz (2013. június 30 – december 31.):

Konferenciák:

Innomed bemutatkozó

Cambridge presentation 2013. nov. 15.

Innomed London NIH 2013

MITS

Medica –Düsseldorf:

„Moduláris felépítésű, alacsony dózisú, több célú, válságövezetekben alkalmazható, lineáris rétegfelvételi berendezés fejlesztése „  2017-1.4.1-EXPORT-2017-00007 projekt III.

 

A fejlesztés első évében befejeződött az elektronikai és a mechanikai tervezés, az új IGBT modulokkal kapcsolatos szimulációs számítások, valamint megtörtént a vásárolandó részegységek kiválasztása, részben beszerzése is.  

A 2019-es év első felében elkezdődtek a megtervezett áramkörök konkrét, kivitelezési munkái. Elkészültek, beültetésre kerültek és tesztelés alatt vannak a röntgen generátor új, illetve módosított áramkörei. Elkészült a vizsgáló szerkezet komplett mechanika első prototípus változata, amelynek megkezdtük a mechanikai tesztelését. A vizsgáló szerkezeten végeztünk összeállítási teszteket, egyenlőre csomagolatlan részegységekkel.  Két embernek az összeállítás nem volt több 10 percnél. Elkészült a mechanika mozgatása léptetőmotoros hajtással, motorvezérléssel. Fejlesztés és tesztelés alatt van a komplex képalkotási folyamatot, azaz a digitális detektort, a röntgen generátort és a mechanika mozgatását együttesen és szinkronban vezérlő szoftver.  Már működik a kifejlesztett, új, a röntgencső tartó kart és a digitális detektort mechanikus kényszerkapcsolattal mozgató hajtás és a röntgen generátor szinkronozott vezérlése. Folyamatban van a képalkotó, rekonstrukciós protokollok javítása, fejlesztése a képminőség további javítása érdekében. Már elkészült az első DTS felvételsorozat a komplex vizsgáló szerkezettel, fantom páciens használatával. Folyamatban van, a katasztrófa körülményekhez igazodva, a vizsgálat vezérlés további egyszerűsítése.

A fejlesztés iránt már érdeklődés mutatkozik a Magyar Honvédség részéről. Ennek fejleményeként az MH Egészségügyi Központ és az Innomed Medical Zrt. hosszú távú együttműködési szerződést írt alá 2019. 05. 27-én a katonai és katasztrófa-egészségügyi képesség fejlesztése, eszköztárának bővítése és hatékonyságának növelése érdekében. Az eszköztár része a fejlesztés alatt álló vizsgáló szerkezet is. 

„Moduláris felépítésű, alacsony dózisú, több célú, válságövezetekben alkalmazható, lineáris rétegfelvételi berendezés fejlesztése „  2017-1.4.1-EXPORT-2017-00007 projekt IV.

 

 A 2019-es év második felében folytatódott a részegységek elkészítése, prototípus berendezések összeállítása, tesztelése. Megtervezésre és megépítésre került a vizsgáló berendezés energiaellátó rendszere. Az energiaellátó rendszer kétszintű. Egy röntgenfelvételhez, illetve egy DTS felvétel sorozathoz szükséges energiát a röntgen generátor speciális, növelt kondenzátor telepében tároljuk, amelyet a váltakozó feszültségű energiaforrásból korlátozott árammal töltünk fel két felvétel között.  

A teljes vizsgáló berendezés energiaellátása 230V névleges effektív értékű, 50Hz-es váltakozó feszültségű betáplálásra épül. A váltakozó feszültségű energia jöhet a hálózatból, dízel áramfejlesztőtől és akkumulátoros megtáplálású hálózatpótló inverter egységből. Az energiaellátás vezérlése automatikus. Hálózati feszültség, vagy hálózati feszültséget előállító dízel áramfejlesztőtől kapott betáplálás megléte esetén a berendezés hálózatról üzemel, míg ennek hiányában az akkumulátorteleppel táplált hálózatpótló inverter egység szolgáltatja a betáplálási energiát. A két betáplálás között a váltás automatikus.

A vizsgáló szerkezet mechanikának elkészült egy olyan változata is, amelynél a csőtartó állvány, a torony, a detektor, a detektor és röntgencső együttes mozgatása alakot egy önálló egységet, a vizsgáló asztal pedig önállóan, szabadon mozgatható, pozícionálható. Ezt a módosított kivitelt alapvetően konvencionális, humán alkalmazásra, alapvetően magánpraxisokba, illetve állatgyógyászati alkalmazásra szánjuk.