Az INNOMED Medical Zrt. Minőségpolitikája

Vevőközpontúság:

Tevékenységünk során messzemenően gondot fordítunk a vevői észrevételek, szükségletek kezelésére. A vevői elégedettség révén képet alkotunk az igényekről és hiányosságokról, és ezen keresztül a szervezet eredményességét folyamatosan növeljük. Tisztában vagyunk az erősségeinkkel és a fejlesztendő területeinkkel, kiemelt szerepet kap a vevők igényeinek kielégítése, a reklamációk gyors kezelése. Középpontban van a vevők kéréseire történő pontos és gyors reagálás, az értékesítést követő szolgáltatások bővítése.

Vezetői elkötelezettség:

A vezetés elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetésével és folyamatos javításával kapcsolatban, a célok teljesülésének érdekében. Ezért teljes mértékben bevonja a munkatársakat a minőségirányítási rendszer működtetésébe, így kamatoztatva képességeiket.

Kockázat alapú gondolkodásmód:

Folyamataink felügyeletére kockázatalapú megközelítést alkalmazunk, ezért a vezetőség  rendszeresen elemzi a beérkező adatokat, beazonosítja az elvárt eredményeket és a követelményeket, valamint alternatívákat keres. Eközben értékeli a felmerülő kockázatokat, melyek segítségével eredményes döntéseket tud hozni.

Folyamatszemlélet:

Tevékenységünket és a kapcsolódó erőforrások felhasználását folyamatként irányítjuk a hatékonyság növelésének érdekében. Az összefüggő folyamatokat rendszerként kezeljük, így a célokat eredményesen és hatékonyan valósítjuk meg.

Erőforrások:

A vezetőség vállalja, hogy a minőségirányítási rendszer működtetéséhez szükséges személyi, tárgyi, és környezeti feltételeket biztosítja, és kiemelt fontosságúnak tekinti a vezetői példamutatást és a személyes elkötelezettséget. Ennek érdekében figyelmet fordít a folyamatos oktatásokra, képzésre.

Kommunikáció:

A vezetőség kinyilvánítja, hogy a Minőségirányítási Kézikönyv tartalmát és a minőségpolitikát, annak célkitűzéseit, minden érintett dolgozó megismeri, követi és betartja. A külső érdekelt felek számára a minőségpolitikát elérhetővé teszi.

Minőségfejlesztés:

Olyan hatékony minőségirányítási rendszert kívánunk működtetni, amely garantálja termékeink és szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, vevőink megelégedettségét és az érdekelt feleknek való megfelelést.

A minőség számunkra olyan termékek és szolgáltatások biztosítását jelenti, melyek világpiaci szinten magas értékkel bírnak. Ezeknek bizonyítékai nemcsak a CE jel és a tanúsítványok birtoklása, hanem termékeink, szolgáltatásaink keresettsége is.
Az Innomed Medical Zrt. célja a minőségirányítási rendszerének folyamatos fejlesztése az ISO 9001 és ISO 13485 szabványoknak megfelelően, valamint a működési környezetében hatályos törvényi követelmények maradéktalan betartása.

Budapest, 2021. 03. 19.

Dévényiné Rózsa Erika

vezérigazgató

Tanúsítványok

EC/93/42/EEC

ISO 13485:2022-2025

ISO 9001:2022-2025