2016. június 17-én és 18-án az EAHM (European Association of Hospital Managers), Európai Kórházi Vezetők Szövetsége, amely 25 ország mintegy 16.000 tagot képviselő 28 kórházvezetői szövetségét fogja össze, az EGVE (Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete) égisze alatt cégünknél tartotta 104. Végrehajtó Bizottsági ülését Molnár Attila az EGVE elnöke és Gerry O’Dwyer az EAHM elnöke vezetésével.
Az eseményen alkalmunk nyílt cégünk és termékeink bemutatására is.