Innomed Medical Zrt.

Alacsony dózisú lineáris CT kifejlesztése a gyermekgyógyászatban

GINOP-2.1.1-15-2015-00441 számú projekt

A szerződött támogatás összege: 288.822.710 Ft

A támogatás mértéke: 47.86%

A projekt kezdő dátuma: 2016. 01. 01.

A projekt befejezési dátuma: 2017. 12. 31.

A projekt tartalma:

A fejlesztés eredményeként létrejött vizsgáló berendezés a vizsgáló asztalon fekvő páciens (gyermek) kiválasztott testrészéről igen rövid idejű, egymást követő, nagyszámú röntgen impulzus alkalmazásával közvetlenül digitális formátumú képsorozatot készít. A felvétel közben a röntgen sugárforrás (röntgen cső) és a képalkotó eszköz (digitális detektor) szinkronozottan mozog a vizsgálandó testrész környezetében. Ezt követően a készülék az így keletkezett képsorozatból a páciens hossztengelyével párhuzamos tájolású metszeti képsorozatot állít elő rekonstrukcióval, amelyek ezután használhatók diagnózis készítésére.

A vizsgáló berendezés nagyfrekvenciás röntgen generátorból, távvezérelt vizsgálóasztalból, távvezérelt sugárrekeszből, röntgen csőből, nagy sebességű képalkotásra alkalmas, nagy felbontású, digitális detektorból, a vizsgálati paraméterek beállításához és a vizsgálati folyamat vezérléséhez szükséges, intelligens vezérlőpultból és a vizsgálati képek fogadására, a metszeti képek előállítására, az elkészült metszeti képek tárolására, utólagos képműveletek elvégzésére szolgáló PC-s munkaállomásból áll. A teljes képalkotási folyamat vezérlése a vizsgált (gyermek) testrész kiválasztása után automatikus.

A vizsgálat kevesebb, mint 10 másodpercig tart. Ezen idő alatt a páciensről átlagosan 60 darab 5ms-os expozíciós idejű röntgenfelvétel készül, amelyekből a berendezés előállítja a metszeti képeket. Az elkészült metszeti képeken számos utófeldolgozás (egyképes, osztott képes megjelenítés, képlevágás, kicsinyítés, nagyítás, világosítás, sötétítés, elforgatás…) lehetséges. A képek Dicom hálózatba továbbíthatók, a berendezés alkalmas munkalista fogadására.

A fejlesztés minden megoldott részfeladata (optimális képszűrés, rekonstrukciós protokoll kiválasztása, detektor kiválasztása, röntgen impulzus kondicionálása, sugárszűrés optimalizálása, testrészekhez tartozó vizsgálati paraméterek optimalizálása, vizsgáló mechanika fejlesztése) során az alapvető cél a pácienst (gyermeket) érő sugárdózis minimalizálása volt, a metszeti képek minőségének megfelelő szinten tartása mellett. Fenti célt szolgálta, részben közvetlenül, részben közvetetten a konzorciumi tag Auxiliis-Pharma Kft által végzett megalapozó kutatást követő retrospektív klinikai vizsgálat is.

Tovább, részletes információk a projektről: (innomed.hu) – CÉGÜNKRŐL – EU PROJEKTEK – Alacsony dózisú lineáris CT kifejlesztése a gyermekgyógyászatban GINOP-2.1.1-15-2015-00441.